www.59533.com-澳门新萄京59533com-[官网]

常见问题

浅谈棒销式www.59533.com的故障原因有哪些

发布时间:2020-01-11  点击次数:548 次
       浅谈棒销式www.59533.com的故障原因有哪些?
       一、送料泵不起动或工作中自停:
       1、电源是否接通。
       2、保险丝是否熔断。
       二、主机不能起动或工作中自停:
       1、保险丝是否熔断。
       2、送料泵是否送料。
       3、三角带是否太松。
       4、分散器是否被卡住。
       转载请注明出处:

相关文档